Syurga Itu Nyata
Malay
www.syurga.net

Home

Kita semua mempunyai masa yang terhad untuk hidup. Semua orang selesai kehidupan / beliau di muka bumi ini bahawa ia adalah perkara masa! Selepas kami selesai kehidupan di bumi, syurga dan neraka sedang menunggu untuk kita. Dalam usaha untuk pergi ke syurga, Yesus adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan dalam!

Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. (Yohanes 14:6)
 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.(Yohanes 3:16)

Adakah anda tahu bagaimana untuk pergi ke syurga? Pertama, anda boleh yakin bahawa Tuhan mengasihi anda tanpa syarat. Semua orang adalah berdosa di hadapan Allah. Jadi, anda perlu untuk bertaubat dosa-dosa kamu. Anda juga memaafkan orang lain untuk mendapatkan pengampunan. Anda juga perlu percaya kepada Yesus sebagai Penyelamat yang mati untuk dosa-dosa kamu.

Selepas anda menjadi seorang Kristian, apa yang anda lakukan sebagai seorang Kristian? Anda perlu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri.

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.  Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini." (Markus 12:30,31)

Jika anda mahu menjadi lebih dekat kepada Tuhan, anda perlu untuk menyembah Tuhan benar dan Roh. Beliau sedang mencari seseorang yang menyembah-Nya benar dan semangat!

Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.  Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran." (Yohanes 4:23, 24)

Isa kembali tidak lama lagi! Sila bertaubat dosa-dosa anda pada setiap hari! Sila ingat perumpamaan sepuluh perawan. Mereka semua menunggu untuk pengantin lelaki (Yesus) tetapi hanya lima perawan bijak mengalu-alukan kepadanya. Menunggu untuk Isa tidak cukup! Anda mesti bersalah dan bersih sebelum Tuhan akan datang. Taubat adalah bahagian penting dalam kehidupan rohani kita. Sila menyerahkan semua kepada Yesus! Anda boleh sepenuhnya disalib dengan Kristus dalam hidup anda. Jadi anda boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebaliknya kehendak anda, Tuhan akan dilakukan dan Kerajaan-Nya datang dalam hidup anda. Tuhan memberkati anda!


English: www.heavenvisit.com         Multiple Languages:  www.heavenvisit.net          
Website Builder